This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here »

Dokonaliśmy aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Kliknij tutaj aby przejrzeć zaktualizowaną wersję.

Wizja. Misja. Wartości.

Nasza wizja.

Zmieniać życie ludzi.


Nasza Misja.

Zmieniać życie ludzi zapewniając najlepsze na świecie produkty odżywcze i do kontroli wagi oraz najlepsze w branży sprzedaży bezpośrednej możliwości biznesowe.


Nasze Wartości.

Nasze produkty. Nasze zaangażowanie w najwyższe standardy naukowe i kwestie bezpieczeństwa w rozwoju i wytwarzaniu produktów jest integralną częścią naszej misji - odżywiania. Jesteśmy produktami produktu.

Nasi Partnerzy i Dystrybutorzy. Kierujemy się potrzebami naszych Partnerów oraz Dystrybutorów i jesteśmy zainspirowani ich historiami.

Nasi udziałowcy. Dążymy do jak najwyższej zyskowności i wzrostu e celu zwiększenia wartości firmy dla naszych udziałowców, tzn. Dystrybutorów, Partnerów, klientów, akcjonariuszy i pracowników.  

Nasi pracownicy. Szanujemy się wzajemnie, odnosząc sukcesy jako zespół i ceniąc sobie poczucie humoru.

Nasze społeczności. Sprawiamy, że nasze społeczności stają się lepszymi miejscami do życia i pracy.

Nasza praca. Podejmujemy decyje w oparciu o fakty, nie o pogłoski. Pracujemy wytrwale i czujemy się odpowiedzialni za swoje działania. Dążymy do doskonałości.

Nasza etyka. Postępujemy właściwie, uczciwie i etycznie. Obieramy drogę najwyższych standardów.

Nasza filozofia. Stosujemy, nosimy, rozmawiamy.

Nasza postawa. Sprawiamy, że wszystko jest radosne, proste i magiczne


PSSB Herbalife Polska jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bespośredniej
https://pssb.pl/


pl-PL | 2019-02-21 07:53:14 | NAMP2HLASPX01