Herbalife Nutrition Foundation
Stworzona w 1994 roku przez założyciela Herbalife, Marka Hughesa (1956-2000), Herbalife Nutrition Foundation (HNF) to organizacja non-profit, prowadząca działania na rzecz poprawy warunków życia dzieci na całym świecie. Pomagamy, zapewniając dostęp do prawidłowego odżywiania. Miliony dzieci w krajach rozwijających się cierpi z powodu niewłaściwego żywienia. A my pragniemy, by każde dziecko na świecie mogło rozwijać się prawidłowo m.in. dzięki odpowiedniej diecie. Przekazujemy granty różnym organizacjom charytatywnym, które zapewniają dzieciom żywienie niezbędne do wzrostu i osiągnięcia pełni możliwości.
Herbalife Nutrition Foundation często wspiera także akcje niosące pomoc ofiarom kataklizmów i katastrof naturalnych.

Przed 20 laty HNF zainaugurowała pierwszy program pomocy dzieciom w Brazylii. Obecnie co roku przekazujemy miliony dolarów ponad 130 sierocińcom, szpitalom, szkołom i organizacjom w ponad 50 krajach. Uważamy, że prawidłowe odżywianie to coś więcej niż tylko wystarczająca ilość jedzenia – nasze programy Casa Herbalife zapewniają dzieciom opiekę i edukację, jakich potrzebują, by rozwijać się i realizować swój potencjał.

Dlaczego prawidłowe odżywianie to podstawa rozwoju

  • Właściwe odżywianie przez pierwsze 1000 dni życia dziecka wiąże się z lepszą kondycją fizyczną, rozwojem umysłowym i umiejętnością uczenia się w przyszłości.1
  • Kolejne 7000 dni także ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia przez dziecko pełni jego możliwości.2
  • 66 milionów dzieci w wieku szkolnym, mieszkających w krajach rozwijających się, przychodzi do szkoły głodnych.3
  • Złe odżywianie powoduje 45% przypadków śmierci wśród dzieci poniżej 5. roku życia.3
  • Jedno na czworo dzieci na świecie cierpi z powodu zaburzeń wzrostu.3
  • Chroniczne niedożywienie na wczesnym etapie życia wiąże się z wieloma skutkami ubocznymi objawiającymi się w późniejszych latach, m.in. słabszym rozwojem umysłowym, gorszymi wynikami w nauce, wyborem gorzej płatnych zawodów i większym ryzykiem życia w ubóstwie.1
  • Edukacja w zakresie odżywiania może przynieść wiele korzyści. Na przykład programy prowadzone w szkołach mogą stanowić element siatki bezpieczeństwa dla najbardziej zagrożonych dzieci, do których trudno jest dotrzeć, ponieważ często porzucają naukę.

Dowiedz się więcej na //www.herbalifenutritionfoundation.org/

Źródła:

1.//ghi.ifpri.org/
2.//www.unscn.org/uploads/web/news/document/School-Paper-EN-WEB.pdf
3.//www.un.org/sustainabledevelopment/hunger/


PSSB Herbalife Polska jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bespośredniej
https://pssb.pl/


pl-PL | 2019-07-15 11:26:12 | NAMP2HLASPX03