This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here »

Dokonaliśmy aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Kliknij tutaj aby przejrzeć zaktualizowaną wersję.

Członek DSA i PSSB

Herbalifejest dumnym członkiem Direct Selling Association (DSA) oraz World Federation of Direct Selling Association (WFDSA). Herbalife Polska jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.


Członek DSA
(Direct Selling Association - Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej)

Herbalife International jest członkiem Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (DSA) i Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA). Jako członek DSA, Herbalife zadeklarowała przestrzeganie jego Kodeksu Etycznego, a przede wszystkim zobowiązała się do przestrzegania dobrych praktyk biznesowych i zasad uczciwej konkurencji oraz najwyższej jakości usług świadczonych swoim klientom.
Czytaj więcej: strona domowa DSA

The DSA Code of Ethics - Kodeks Etyczny DSA
Kodeks DSA wymaga od swoich członków zobowiązania się do nie składania fałszywych oświadczeń, czy obietnic, które mogą wprowadzić w błąd zarówno konsumentów jak i sprzedawców. Zachęcamy Cię do tego, aby dowiedzieć się więcej na temat Kodeksu z oficjalnej strony DSA.
Czytaj więcej: kodeks etyczny DSA

Członek Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB)
Herbalife Polska Sp. z o.o. jest członkiem PSSB - Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. Zgodnie z tym przestrzega wszelkich norm i uregulowań prawnych istniejących w Polsce.
Czytaj więcej: strona domowa PSSB

PSSB Herbalife Polska jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bespośredniej
https://pssb.pl/


pl-PL | 2019-02-21 09:04:54 | NAMP2HLASPX01