This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here »

Dokonaliśmy aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Kliknij tutaj aby przejrzeć zaktualizowaną wersję.

Rada Naukowa - Biografie

David Heber
Przewodniczący Rady Naukowej

David Heber jest przewodniczącym dwunastoosobowej, zrzeszającej światowej sławy naukowców Rady Naukowej Herbalife, która wspiera dział badań i rozwoju produktów wykonując ekspertyzy dotyczące otyłości i odżywiania człowieka, prowadzi badania i służą radą w kwestiach rozwoju produktów.

Głównym obszarem działalności Davida Hebera jest leczenie otyłości. Jest on dyrektorem Centrum Odżywiania Człowieka na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles*. Heber jest członkiem katedry Medycyny UCLA od 1978 roku i obecnie jest profesorem medycyny i zdrowia publicznego oraz założycielem katedry odżywiania klinicznego na wydziale medycyny.

Kieruje

  • Krajowym Instytutem Zdrowia (NIH),
  • Centrum Badań nad Botaniczną Suplementacją Diety,
  • Jednostką Badawczą Odżywiania Klinicznego przy Krajowym Instytucie Badań nad Rakiem (NCI),
  • gwarantowanymi przez NIH środkami dla UCLA na szkolenia z dziedziny odżywiania i otyłości.

Dr Heber znajduje się na liście „The Best Doctors in America” oraz „Who’s Who in America.” Napisał ponad 70 artykułów naukowych, dwa teksty dla specjalistów, a także cztery książki dla szerokiego grona odbiorców: „Natural Remedies for a Healthy Heart”, „The Resolution Diet”, „What Color is Your Diet?” oraz „The L. A. Shape Diet.”

Heber uzyskał licencjat w dziedzinie chemii, Magna Cum Laude (z wyróżnieniem) na uniwersytecie UCLA w 1969; tytuł doktora medycyny na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Harvard w 1973 oraz doktora nauk medycznych w dziedzinie fizjologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w 1978 roku. Jest certyfikowanym przez Amerykański Zarząd Medycyny Wewnętrznej (American Board of Internal Medicine) internistą, endokrynologiem i specjalistą chorób metabolicznych, a także specjalistą odżywiania klinicznego certyfikowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Dietetyków (American Board of Nutrition).

* Uniwersytet Kalifornijski nie popiera konkretnych produktów czy też usług. Przedstawienie Dr Heber jako profesora służy jedynie celom identyfikacyjnym.

CZYTAJ WIĘCEJ:

PSSB Herbalife Polska jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bespośredniej
https://pssb.pl/


pl-PL | 2019-02-21 07:32:29 | NAMP2HLASPX01