Zaangażowanie Naukowe

Rada Naukowa

Herbalife powołała do życia własną Radę Naukową, która ma rozwijać firmę pod kątem nauki na temat odżywiania. Członkowie Rady prowadzą gruntowne badania nad zastosowaniem odżywiania w celu poprawy, wzmocnienia zdrowia i możliwości kontroli wagi. Ich doświadczenie i fachowa wiedza pozwala innowacyjnym produktom Herbalife stać na czele przemysłu WellNext >>ness. Na czele Rady Naukowej stoją wybitni naukowcy, między nimi David Heber i Louis Ignarro.


Laboratorium Odżywiania Komórkowego

Jako firma przodująca w przemyśle Wellness, Herbalife przeznaczyła fundusze na uruchomienie laboratorium badawczego w Centrum Odżywiania Człowieka przy Uniwersytecie Kalifornijskim* (Center for Human Nutrition at UCLA). Otrzymało ono imię założyciela Herbalife. Prowadzone są tam badania nad rozszerzeniem wiedzy na temat pola zastosowań ziół i roślin oraz nad nauką o żywieniu.

*Uniwersytet Kalifornijski (UCLA) w Los Angeles jest jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów na świecie. Może poszczycić się 5 laureatami Nagrody Nobla† i 9 Narodowymi Medalami Nauki (National Medals of Science; nagroda amerykańska)
† Nagroda Nobla jest zarejestrowna marką należącą do Fundacji Nobla


Badania i Rozwój

Herbalife dąży do wyznaczania standardów, według których porównywane są wszystkie firmy z branży odżywiania. Rozwijamy naukę o odżywianiu poprzez badania naukowe prowadzone na całym świecie. Od 2003 roku znacząco zwiększyliśmy nasze nakłady finansowe na badania i rozwój, aby polepszyć proces rozwoju produktów.

Uwaga: Formuła 1 to istniejący produkt - wydatki na badania i rozwój tego produktu, zgodnie z regulaminem FASB (która wymaga zawarcia w zestawieniu wydatków na badania i rozwój badań nad nowymi produktami lub badań nad "znaczącymi" zmianami w obecnych produktach), nie są zawarte w zestawieniu wydatków na badania i rozwój.

W 2011 firma wydała łącznie około $25 milionów USD na wydatki z dziedziny badań i rozwoju, operacji technicznych, spraw związanych z nauką, kontroli i gwarancji jakości oraz bezpieczeństwa i zgodności produktów. Firma przeznaczyła dodatkowe $11 milionów USD na kontakty ze światem nauki o odżywianiu, licencje produktowe i pozyskiwanie kluczowych surowców.

W Herbalife pracuje 180 naukowców, z których 19 posiada tytuły doktorskie. Z firmą współpracuje 30 naukowców-konsultantów, wszyscy posiadają tytuły doktorskie. W okresie od stycznia 2011 do marca 2012, firma prowadziła 12 badań klinicznych, z których pięć bezpośrednio dotyczyło badań nad produktem Formuła 1.


PSSB Herbalife Polska jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bespośredniej
https://pssb.pl/


pl-PL | 2019-07-15 13:30:33 | NAMP2HLASPX01